هنگامی که شما با نام کاربری خود وارد سایت میشوید، ما اطلاعات شخصی شما همچون پست الکترونیک و رمز عبورتان را ذخیره میکنیم.
ما همچنین URL های که به سایت ما لینک داده اید، آدرس آی پی شما، مشخصات مرورگر شما را نیز نگهداری میکنیم، تمام آنچه که ذخیره میگردد بدون نام و بدون دربر داشتن مشخصات شخصی کاربران میباشد.
حریم خصوصی کاربران چیزیست که ما به طور جدی از آن محافظت میکنیم.
ما هرگز این اطلاعات را پخش نمیکنیم و یا بفروش نمیرسانیم(مگر در مواردی که قانون تعیین کند)..

.

اگر برای شما سوال و یا ابهامی وجود دارد میتوانید از ارتباط با ما استفاده کنید.

When you sign up for an account with آپلود عکس ، آپلود ، سایت اپلود عکس, we collect personal information from you including your email address and a password.

We may also collect the URL from which you linked into our site, your IP address, and your browser type and version. All of which are collected in an anonymous manner without being linked to any of your personal information.

User privacy is something we take very seriously at آپلود عکس ، آپلود ، سایت اپلود عکس. We do not, and have never, sold or disseminated (except in cases where required to by law enforcement agencies) the personal information of our users to any parties outside of آپلود عکس ، آپلود ، سایت اپلود عکس. We use account information for the purposes of creating and maintaining individual user accounts, contacting a user in case of a problem with their account, for statistical purposes, to administer our systems, and to provide technical support.

If you have any question, please do not hesitate to contact us.